du lịch triều tiên

Đi Triều Tiên dễ hay khó?

Triều Tiên bị cấm vận bấy lâu, dân họ không sung túc như nhiều nước khác hay chính phần còn lại của bán đảo, nhưng họ cũng rất tự trọng và tinh thần kỷ luật cao. Họ sẽ dành cho bạn những gì mà theo họ là tốt nhất khi bạn trả tiền bỏ công để đến chơi thăm nước họ