visa nhật multi

Bí quyết xin visa Nhật multi

Hôm nay mới nhận được chiếc visa Nhật này, nhưng thật là buồn khi họ chỉ cấp cho 1 năm, mặc dù trong thư nêu rõ nguyện vọng 3 hoặc 5 năm. Họ nói là hiện nay ĐSQ Nhật tạm thời không cấp visa 3 và 5 năm nữa, không biết tại sao? Dù sao…